Category Archives: Uncategorized

Inbound marketing: Tầm quan trọng của phân tích dữ liệu

Với phương thức quảng cáo đầy lý tính như inbound marketing, ‘hơn thua’ nằm ở khả năng phân tích dữ liệu. Nếu chỉ dừng lại ở những phân tích nửa vời, không bóc tách đến tận cùng ý nghĩa đằng sau con số, kết luận đưa ra còn đáng sợ hơn những quyết định cảm […]