Google Analytics 4: Cài đặt thương mại điện tử bằng Google Tag Manager

Trong hướng dẫn này, Digit Matter sẽ giải thích mô hình dữ liệu mới từ góc độ triển khai và hướng dẫn bạn qua các bước theo dõi hành trình mua hàng của người dùng bằng các sự kiện thương mại điện tử trong Google Analytics 4. Hướng dẫn này triển khai bằng công cụ miễn phí Google Tag Manager của Google và dataLayer.

Hướng dẫn này tuân theo các nguyên tắc từ tài liệu chính thức của Google:

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *